Ta koronavettkurs HER

INSTRUKS FOR KAMPVERT -versjon 17.08.20.pdf

Info til trenere om kampgjennomføring 12.08.2020.pdf

Mal for registrering av personer på kamparena 12.08.20.pdf

Koronapresisering grupper 5. juni (NFF)

Info Korona til trenere – 02.06.20

 1. Sørg for god informasjon til foreldre.
 2. Sørg for god informasjon til spillere om hvilke regler som gjelder.
 3. Alle utøvere skal være registrert på hver trening slik at man vet hvem som har vært på treninger, dersom det blir behov for smittesporing.
 4. Skriv en evaluering hver 14. dag med sjekklista som utgangspunkt.
 5. Alle lag skal ha en korona-ansvarlig som også er banevakt

Alle treninger i koronatiden er helt frivillig både for spillere og trenere, og det skal ikke utøves press for å møte på trening og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte.

Nyhetssak Snøgg fotball 03.06.20

I september sender ut vi ut faktura på medlemskontingent og treningsavgift. Vi har fått nytt system, som kan føre til nybegynnerfeil.

Rydding i medlemslister: 

Vi har allerede varslet via lagenes Facebook-grupper og e-post at du snarest mulig oppdaterer ditt medlemskap i «Min Idrett».

Feil i faktura?

 • Dersom du oppdager feil i din faktura, så sjekk først i «Min Idrett». Finner du ikke ut av det i «Min Idrett» så send e-post til dagligleder@sksnogg-fotball.no så hjelper vi deg 😊.
 • Dersom du ikke har mottatt faktura, men hører andre på laget har fått, meld deg inn via «Min Idrett».
 • Faktura sendes per e-post til eksisterende medlemmer. Oppdater din e-postadresse i «Min Idrett» så får du tilsendt faktura.

Lenke til påmelding i Min Idrett.

Prisene skal se slik ut:

Medlemskontingent kr 100,-
Støttemedlem kr 100,-

Treningsavgift:

 • Barn 7 t.o.m. 12 år kr 0,-
 • Ungdom 13 t.o.m. 17 år kr 2.600,-
 • Senior kr. 3.000,- (inkl. senior damer A-lag)
 • 2 ungdom f.o.m. 13 år kr 3.500,-

Senior damer A-lag får tilleggsfaktura på treningsavgift kr 500,-, jfr. pris vedtatt på årsmøtet. Grunnet tekniske årsaker, i det nye systemet, sender vi to fakturaer til dere: en à kr 3.000,- og en à kr 500,-.

Hvorfor i all verden skal jeg betale medlemskapet mitt så sent på året, særlig siden klubben har hatt korona-stengt?

2020 har blitt en rar og kort sesong grunnet koronaviruset covid-19. Hele idretts-Norge sliter. Dette har gått hardt utover treningstider, kamper og cuper til våre spillere, og ekstremt hardt utover klubbens økonomi.

Det er årsmøtet som har fastsatt gjeldende satser for kontingent og treningsavgift.

 • Vi sender derfor ut faktura på medlemsavgift og full treningsavgift til alle.
 • Hvis din økonomi er rammet av koronasituasjonen, eller av andre grunner, kan du søke om redusert treningsavgift.
 • Vi håper de fleste står sammen om Snøgg fotball og betaler kontingent og treningsavgift. Idrettslaget trenger all støtte vi kan få i disse dager for å sikre fortsatt drift.
 • Vi håper på en flott sesong med full aktivitet i 2021. Da sier også Notodden kommune at de legger nytt banedekke på Sport.

Lenke til påmelding i Min Idrett

Macron Klubbtøy til trenere

Styret og sportslig utvalg (SU) har vedtatt at alle trenere får støtte til trenerpakke med klubbtøy.

Får tilbake kr 1.000,-

Du bestiller pakke og får tilbake kr. 1.000,- med fremvisning av kopi av betaling til klubbens kasserer, samt bekreftet betalt medlemskontingent kr. 300,-

Klespakke

Vi har i samråd med Macron plukket ut treningsbukse, t-skjorte og windbreaker i en pakke som er sterkt rabattert i pris.
Dere kan eventuelt selv bestille initialer også.
Om du ønsker å bestille mer så går det selvsagt bra 🙂

Bruk Snøgg-profilerte klær

 • Snøgg Fotball ønsker at alle trenere skal profilere seg i Snøgg-tøy i forbindelse med kamp , trening og andre klubbarrangement.
 • Vi har bestemt at trenere stiller i grønt for å skille seg fra spillerne.
 • Våre sponsorer bidrar godt til driften av klubben og vi må vise frem disse i alle naturlige sammenhenger.
Spør gjerne om du har spørsmål.

Bestill her

Pakka velges her; Husk å logge inn med egen bruker for å få maks rabatt.

Er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «flest mulig – lengst mulig – best mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”. SportsplanSnogg2018

Klubbguiden – Idrettsforbundet

Klubbutvikling – VT idrettskrets

 • Respekt
 • Felleskap
 • Fair-Play
 • Inkludering
 • Utvikling

Det forventes at trenere lyttes til og at spilleren møter opp til avtalte tider. Det forventes at spilleren setter laget foran seg selv og viser sine medspillere, trenere og lagledere respekt.

Det er viktig at hver enkelt spiller føler seg ivaretatt og sett av treneren sin. Det skal kunne forventes å få konkrete tilbakemeldinger jevnlig fra treneren om hvordan enkeltspilleren kan utvikle seg videre. Trenerens rolle representerer klubben, laget og seg selv. Ved å prioritere punktene i Sportsplanen vil treneren utvikle seg selv og laget i den retningen som skaper fremgang. Les mer i Snøgg fotball sin sportsplan SportsplanSnogg2018. Les også tips hos Telemark Idrettskrets og Norges Fotballforbund (NFF).

Hvert årskull skal ha en foreldrekontakt, som skal avlaste lagleder og trenere, og navn skal formidles til styret. Foreldrekontakten skal ha ansvar for administrative oppgaver, som ikke har med det sportslige å gjøre, som bl.a. utdeling av lodd og kalendere, og gjerne arrangere jule- og sommeravslutning o.l.

Har følgende ansvarsoppgaver:

 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

Kontaktopplysninger til Sportslig utvalg finner du under «om oss».

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal levere politiattest.

Ordningen i korte trekk:

 • Du finner politiattestansvarlig under «om oss»
 • Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630.

Les mer om politiattest hos Norges Fotballforbund

Det er et ønske fra Sportslig utvalg at det som skjer på treningsfeltet skal ha en rød tråd og inneholde de samme prinsippene gjennom alle aldersgrupper. Dette vil kunne skape et bredere samarbeid, forutsigbare rammer for barna, og kontinuitet som kan følges opp ettersom ferdighetene, motivasjon og alder øker. Les mer i Sportsplanen SportsplanSnogg2018.

Trenere

Snøgg fotballs visjon er å være en klubb som rekrutterer, beholder og utvikler spillerne sine. Klubben ønsker å gi et godt tilbud fra ung alder opp til senior, et tilbud som opprettholder, utvikler og fremmer interessen for fotballen gjennom årenes løp. En sosial klubb bygget på dugnadsånd og fellesskap. Snøgg ønsker å være en Kvalitetsklubb, så det er naturlig å jobbe mot at alle trenere har trenerutdannelse som Grasrottrener eller høyere, at vi har egne dommere og tilbud til alle aldre og grader av fotballinteresse.

Baneoversikt

Både baneoversikt og kampoversikt finner du under «Treningstider/kamper»

 

Oversikt spillere

Ca. mars måned: Foreldrekontakt lager oversikt, som nedenfor i Excel. Sjekk spillere opp mot påmelding via Superinvite. Dette er viktig med hensyn til forsikring av spiller på trening og kamp. Dialog holdes med 1) lagleder og med 2) styret ved kasserer og kioskansvarlig.

Ca. april: Når det er tid for å bestille nye drakter til laget, sender lagleder oversikt, som nedenfor i Excel, til sportslig utvalg v/materialforvalter. Du finner mer informasjon om utstyr via hurtigmenyen på forsiden.

Selv om materialforvalter kun trenger antall av hver størrelse per lag, og ikke navn på spillere, er det enklere å samle all informasjon i en felles oversikt. Lagleder, trenere, kasserer og kioskansvarlig trenger navn på spiller og foresatte 1 og 2.

Lykke til 🙂

 

Lag Navn på spiller Draktstørrelse Påmeldt Superinvite Foresatt 1, navn + mobil Foresatt 2, navn + mobil
G10, Hvit Ola 140, 150, 160, S, M, L Ja, nei, vet ikke Kari Normann, 12345678 Ola Normann, 12345678

Kampdrakt

Sportslig utvalg (SU) koordinerer bestilling til trykking for lagene, ca. april måned.

Trenere sender oversikt til materialforvalter på antall drakter og størrelser for sitt lag.

Treningstøy

Hver enkelt spiller kjøper selv hos Macron.
https://snoggfotball.no/2021/02/21/slik-handler-du-nytt-klubbtoy/.

Klubbdrakter for trenere og lagledere

«Alle trenere og lagledere I Snøgg Fotball skal anskaffe siste utgave av klubbtøy. Bruk av treningstøy med utgåtte/ikke eksisterende sponsorer påtrykt skal ikke benyttes under oppdrag for klubben. Les mer under «utstyr».

Støttemedlemskap

«Trenere/lagledere skal være medlemmer av klubben og betale støttemedlemskap til klubben». Jfr. styrevedtak 2019.

Sportsplanen

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren. Målet er at sportsplanen skal gjøre en forskjell på feltet, men da må den være godt forankret hos alle i klubben. SportsplanSnogg2018

Skadetelefonen

Ring tlf 987 02 033. Åpen alle dager mellom kl. 09.00 – 21.00. Les mer