Macron Klubbtøy til trenere

Styret og sportslig utvalg (SU) har vedtatt at alle trenere får støtte til trenerpakke med klubbtøy.
 

Får tilbake kr 1.000,-

Du bestiller pakke og får tilbake kr. 1.000,- med fremvisning av kopi av betaling til klubbens kasserer, samt bekreftet betalt medlemskontingent kr. 300,-
 

Klespakke

Vi har i samråd med Macron plukket ut treningsbukse, t-skjorte og windbreaker i en pakke som er sterkt rabattert i pris.
Dere kan eventuelt selv bestille initialer også.
 
«Trenere/lagledere skal være medlemmer av klubben og betale støttemedlemskap til klubben». Jfr. styrevedtak 2019.

Se her for å bli medlem.

Om du ønsker å bestille mer så går det selvsagt bra 🙂
 

Bruk Snøgg-profilerte klær

 • Snøgg Fotball ønsker at alle trenere skal profilere seg i Snøgg-tøy i forbindelse med kamp , trening og andre klubbarrangement.
 • Vi har bestemt at trenere stiller i grønt for å skille seg fra spillerne.
 • Våre sponsorer bidrar godt til driften av klubben og vi må vise frem disse i alle naturlige sammenhenger.
Spør gjerne om du har spørsmål.
 

Bestill her

Pakka velges her; Husk å logge inn med egen bruker for å få maks rabatt.

Er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turneringsbestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «flest mulig – lengst mulig – best mulig» i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste redskapet for at ”Klubben er sjef”. SportsplanSnogg2018

Klubbguiden – Idrettsforbundet

Klubbutvikling – VT idrettskrets

 • Respekt
 • Felleskap
 • Fair-Play
 • Inkludering
 • Utvikling

Det forventes at trenere lyttes til og at spilleren møter opp til avtalte tider. Det forventes at spilleren setter laget foran seg selv og viser sine medspillere, trenere og lagledere respekt.

Det er viktig at hver enkelt spiller føler seg ivaretatt og sett av treneren sin. Det skal kunne forventes å få konkrete tilbakemeldinger jevnlig fra treneren om hvordan enkeltspilleren kan utvikle seg videre. Trenerens rolle representerer klubben, laget og seg selv. Ved å prioritere punktene i Sportsplanen vil treneren utvikle seg selv og laget i den retningen som skaper fremgang. Les mer i Snøgg fotball sin sportsplan SportsplanSnogg2018. Les også tips hos Telemark Idrettskrets og Norges Fotballforbund (NFF).

Hvert årskull skal ha en foreldrekontakt, som skal avlaste lagleder og trenere, og navn skal formidles til styret. Foreldrekontakten skal ha ansvar for administrative oppgaver, som ikke har med det sportslige å gjøre, som bl.a. utdeling av lodd og kalendere, og gjerne arrangere jule- og sommeravslutning o.l.

Har følgende ansvarsoppgaver:

 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

Kontaktopplysninger til Sportslig utvalg finner du under «om oss».

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal levere politiattest.

Ordningen i korte trekk:

 • Du finner politiattestansvarlig under «om oss»
 • Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630.

Les mer om politiattest hos Norges Fotballforbund

Det er et ønske fra Sportslig utvalg at det som skjer på treningsfeltet skal ha en rød tråd og inneholde de samme prinsippene gjennom alle aldersgrupper. Dette vil kunne skape et bredere samarbeid, forutsigbare rammer for barna, og kontinuitet som kan følges opp ettersom ferdighetene, motivasjon og alder øker. Les mer i Sportsplanen SportsplanSnogg2018.

Trenere

Snøgg fotballs visjon er å være en klubb som rekrutterer, beholder og utvikler spillerne sine. Klubben ønsker å gi et godt tilbud fra ung alder opp til senior, et tilbud som opprettholder, utvikler og fremmer interessen for fotballen gjennom årenes løp. En sosial klubb bygget på dugnadsånd og fellesskap. Snøgg ønsker å være en Kvalitetsklubb, så det er naturlig å jobbe mot at alle trenere har trenerutdannelse som Grasrottrener eller høyere, at vi har egne dommere og tilbud til alle aldre og grader av fotballinteresse.

Baneoversikt

Både baneoversikt og kampoversikt finner du under «Treningstider/kamper»

Oversikt spillere

Ca. mars måned: Foreldrekontakt lager oversikt, som nedenfor i Excel. Sjekk spillere opp mot påmelding via Superinvite. Dette er viktig med hensyn til forsikring av spiller på trening og kamp. Dialog holdes med 1) lagleder og med 2) styret ved kasserer og kioskansvarlig.

Ca. april: Når det er tid for å bestille nye drakter til laget, sender lagleder oversikt, som nedenfor i Excel, til sportslig utvalg v/materialforvalter. Du finner mer informasjon om utstyr via hurtigmenyen på forsiden.

Selv om materialforvalter kun trenger antall av hver størrelse per lag, og ikke navn på spillere, er det enklere å samle all informasjon i en felles oversikt. Lagleder, trenere, kasserer og kioskansvarlig trenger navn på spiller og foresatte 1 og 2.

Lykke til 🙂

 

Lag Navn på spiller Draktstørrelse Påmeldt Superinvite Foresatt 1, navn + mobil Foresatt 2, navn + mobil
G10, Hvit Ola 140, 150, 160, S, M, L Ja, nei, vet ikke Kari Normann, 12345678 Ola Normann, 12345678

Kampdrakt

Sportslig utvalg (SU) koordinerer bestilling til trykking for lagene, ca. april måned.

Trenere sender oversikt til materialforvalter på antall drakter og størrelser for sitt lag.

Treningstøy

Hver enkelt spiller kjøper selv hos Macron.
https://snoggfotball.no/2021/02/21/slik-handler-du-nytt-klubbtoy/.

Klubbdrakter for trenere og lagledere

«Alle trenere og lagledere I Snøgg Fotball skal anskaffe siste utgave av klubbtøy. Bruk av treningstøy med utgåtte/ikke eksisterende sponsorer påtrykt skal ikke benyttes under oppdrag for klubben. Les mer under «utstyr».

Støttemedlemskap

«Trenere/lagledere skal være medlemmer av klubben og betale støttemedlemskap til klubben». Jfr. styrevedtak 2019.

Sportsplanen

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren. Målet er at sportsplanen skal gjøre en forskjell på feltet, men da må den være godt forankret hos alle i klubben. SportsplanSnogg2018

Skadetelefonen

Ring tlf 987 02 033. Åpen alle dager mellom kl. 09.00 – 21.00. Les mer