Spillere/medlemmer

Meld deg inn her
Betal treningsavgift

Ber om at medlemskontingenten blir innbetalt innen utgangen av mars måned.
Husk at alle spillere også må betale treningsavgift. 

Hvert årskull skal ha en foreldrekontakt, som skal avlaste lagleder og trenere, og navn på foreldrekontakten skal formidles til styret. Foreldrekontakten skal ha ansvar for administrative oppgaver, som ikke har med det sportslige å gjøre, som bl.a.  utdeling av lodd og kalendere, arrangere jule- og sommeravslutning o.l.

Det forventes at trenere lyttes til og at spilleren møter opp til avtalte tider. Det forventes at spilleren setter laget foran seg selv og viser sine medspillere, trenere og lagledere respekt.

Foreldre i Snøgg forventes å fungere som en ressurs for treneren. På kamp er det viktig med oppmuntring og oppfølging og foreldre skal derfor la det sportslige være trenerens ansvar. Det skal være tydelige rolle-skiller så spilleren forholder seg som normalt til treneren. Under trening kan foreldre fungere som hjelpere for treneren, om det er å være vegg i spilløvelser, hente vannflasker, bære bagger eller sykepleier for skadde spillere.

  • Hjelp spilleren å møte presis.
  • Vis en positiv innstilling til spillere, laget, trenere og klubben.
  • Oppmøte og deltagelse på dugnader.
  • Være en behjelpelig ressurs for spilleren og treneren.
  • Sørge for rett utstyr og bekledning for trening og kamp.
  • Holdninger og fair-play skal også utvises av foreldre.

Laget og klubben drives av frivillige; foreldre, søsken og andre som stiller opp uten lønn. Trenerne bruker mange timer i uken, og familiene til spillerne må også bidra med det de kan. Denne frivillige innsatsen er bare noen få timer i året, og det er ingen vanskelige oppgaver – det er noe for alle. Dette skaffer penger til barnas aktivitet og vi gjør dette sammen for at barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være.

  • Ta kontakt med trener, rekrutteringsansvarlig eller styreleder, alt avhengig av hvilken oppgave du kan bidra med.

En klubb er en demokratisk organisasjon der medlemmene bestemmer. De aller fleste klubber i Norge drives av foreldre, søsken og andre som er med frivillig og uten betaling for at barn og unge skal få mulighet til å drive idrett.

Fair play er navnet på fotballens verdiarbeid. Det handler om respekt – hvordan vi behandler og omgås andre mennesker både på og utenfor banen. Fair play er sentralt i alt vi gjør i fotballen og symboliseres ved at alle lag skal hilse på hverandre før og etter kamper.

Alle fotballklubber forplikter seg til å gi barn og ungdom et trygt tilbud. Klubbene har klare holdninger og jobber aktivt mot rusmidler, doping, vold, rasisme og mobbing. Fotball er trygt og godt, morsomt og spennende, rusfritt og sunt – et sted der alle er velkomne – både voksne og barn.

Barna opplever fellesskap og har det gøy sammen med de andre på laget. I fotballen får barna nye venner og lærer å ta vare på hverandre og samarbeide. En kropp i form er også helt avgjørende for å gjøre det godt på skolen.

Klubben har ingen ansatte som får lønn, men har andre utgifter. Det koster penger å ha eller å leie bane, forsikring, drakter, baller og annet utstyr. Det koster penger å spille kamper; enten det er seriekamper (en gang i uka) eller en turnering (flere kamper på en dag). Klubben får økonomisk støtte fra stat og kommune og noen klubber får penger fra reklame på bane eller på drakter. Resten av utgiftene må laget dekke – noe skaffes gjennom å gjøre oppgaver som skaffer penger til laget og noe betales av foreldre.

Kampdrakt

Klubben sørger for klubbdrakt og shorts til alle spillere. Disse deles ut når sesongen starter og leveres inn ved sesongslutt. Sportslig utvalg koordinerer bestilling til trykking for lagene, ca. april måned. Trenere skaffer oversikt på antall drakter og størrelser for sitt lag.

Treningstøy

Annet klubbtøy enn kampdrakt kan kjøpes hos vår samarbeidspartner Sport1. Det arrangeres klubbuker hvor våre medlemmer får 25 % på fotballrelaterte utstyr, mens medlemmer får 20 % hos Sport1 hele året. Klubbuker annonseres på klubben og lagenes fb-sider i forkant av arrangementet. Klubbtøy skal ha sponsormerking og klubbens materialforvalter vil sørge for at dette skjer. Når klubbtøyet er ferdig trykket vil trener varsles og du vil få ditt tøy i forbindelse med trening eller kamp.

Utstyr

For å spille trenger man fotballsko, leggskinn og treningstøy. Alt annet har klubben. Det går fint å spille fotball med lange benklær og hodeplagg. På kamper skal spillere til enhver tid ha oppdatert klubbdrakt med hensyn til sponsorer.

Trener?

Kunne du tenkt deg å være trener? Ta kontakt med rekrutteringsansvarlig eller sportslig leder (se «om oss»).

Foreldrekontakt?

Kunne du tenkt deg å være foreldrekontakt? Du trenger ikke kunne noenting om fotball. Ta kontakt med lagleder eller rekrutteringsansvarlig (se «om oss»).

Medlemskontingent

Alle spillere må betale medlemskontingent og treningsavgift. Sjekk familierabatt. Grunnet forsikring er dette svært viktig å betale innen fristen. Spillere kan derfor bli avvist fra trening og kamper dersom dette ikke er i orden. Ta kontakt med kasserer for evt. betalingsordninger.

Fotballskole i sommerferien

i regi av NFK (juni)

Medlemsfordeler