Laster Arrangementer

Evt. saker til styret meldes inn en uke i forveien.

Husk at konstruktive innspill til styret gjerne kan være helt konkrete forslag til en løsning, rutine, prosess, beskrivelse, retningslinje eller lignende.

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top