Laster Arrangementer

Ca. mars måned: Foreldrekontakt lager oversikt, som nedenfor i Excel. Sjekk spillere opp mot påmelding via Superinvite. Dette er viktig med hensyn til forsikring av spiller på trening og kamp. Dialog holdes med 1) lagleder og med 2) styret ved kasserer og kioskansvarlig.

https://snoggfotball.no/trenere/

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top