Laster Arrangementer

Grunnet Koronatiltakene er årsmøtet utsatt.

Den 17. mars kl. 19.00 avholdes årsmøte i Snøgg Fotballklubb.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes ordinært én gang i året.

I praksis er årsmøtet de registrerte medlemmene i klubben som velger å møte opp på årsmøtet. Som medlem har du både forslagsrett og stemmerett på årsmøtet. Vilkårene er at man fyller 15 år i løpet av kalenderåret og at man har vært medlem i minst én måned.

På årsmøtet får du presentert klubbens regnskap og budsjett. Du får også være med å velge styremedlemmer og å avgi stemme ved votering over forslag og saker som skal behandles.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på http://www.snoggfotball.no senest én uke før.

Det er på årsmøtet de viktige og strategiske sakene besluttes – av klubbens egne medlemmer. Så møt opp!

Velkommen tirsdag 17. mars kl 19.00!

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top