Dugnader

Snøgg fotball er en frivillighetsklubb og alt gjøres på dugnad. Trenere, lagledere, styreleder og styremedlemmer bidrar med betydelige dugnadstimer gjennom året. I tillegg bidrar foresatte på våre årlige dugnader, kjører til kamper, står i kiosken, selger lodd og kalendere, skaffer sponsorer eller er sponsorer, osv.

  • Sammen styrker vi våre barns treningsglede, vennskap og raushet.

I tillegg til kioskvakter har vi tre lotterier og to banedugnader:

  1. Vårdugnad på banen – april/mai
  2. Reiselotteriet – selges i mai, trekning i juni
  3. Billotteriet – selges i august, trekning i september
  4. Høstdugnad på banen – september/oktober
  5. Julekalender – selges i november

I løpet av kampsesongen får alle familier tildelt en eller to kioskvakter. Vaktliste publiseres på denne siden, og sendes i tillegg til lagleder/trener/foreldrekontakt, som igjen informerer videre til foreldrene. Dersom du ikke har sett denne listen ved seriestart, så etterlyse den hos kioskansvarlig. Dersom du ikke kan på den oppsatte vakten bytter du innbyrdes med noen andre på listen. Unntak for kioskvakt er de som har andre verv i klubben, som lagledere, trenere, styreleder, styremedlemmer, osv.

  • Vi ønsker åpen kiosk til alle kamper! Ingen kioskvakt – ingen åpen kiosk til Snøgg-spillerne eller bortespillerne.

Hver familie får utdelt sin loddbok og bunke med julekalendere. Dersom det er flere barn i familien får dere likevel kun en loddbok dere skal selge. Ta kontakt med foreldrekontakten* på ditt barns lag, dersom du ikke har fått loddbok/julekalender.

Vi har vår- og høstdugnad på banen, disse inkluderer nødvendig vedlikehold av det som trengs og ellers oppsamling av gummikuler og opprydding. Datoer for disse dugnadene legges i kalenderen på nettsiden, i tillegg vil det informeres via Facebook. Ta evt. kontakt med leder for dugnad og vedlikehold dersom du ikke finner noen dato på nettsidens kalender.

Inntektene representerer en vesentlig andel av klubbens inntekter og er blant annet viktige for å holde medlemskontingent og treningsavgift på et lavt nivå. Derfor er det en stor fordel at hvert eneste medlem gjør sin beste innsats for å selge ut sine lodd og julekalendere. Laget ditt kan f.eks. spørre om dere kan stå på stand en plass og selge lodd, dersom dere ønsker å gjøre noe mer sosialt ut av lotteridugnadene. Lykke til med salget!

I tillegg til de obligatoriske dugnadene velger noen lag å ha sine egne dugnader. Styrevedtak:
«Styret i Snøgg Fotball aksepterer at lag arrangerer lagsdugnader til inntekt til egne lagskasser. Følgende forutsetninger skal legges til grunn:
– Avklares med styret i forkant. Enkel korrespondanse som bekreftes med e-post.
– Er avklart med foreldregruppen i laget at dette er ok. Dette med tanke på total dugnadsbelastning.
Det settes ingen aldersgrense av styret, men det oppfordres til at lagsdugnader begrenses til lag hvor man møter ekstra kostnader i forbindelse med egenandeler av ulik slag; eksempelvis i forbindelse med turneringer.»

Hvert årskull skal ha en foreldrekontakt, som skal avlaste lagleder og trenere, og navn skal formidles til styret. Foreldrekontakten skal ha ansvar for administrative oppgaver, som ikke har med det sportslige å gjøre. Det kan f.eks. være å sjekke spillerne opp mot Superinvite (der spillerne melder seg på og betaler medlemsavgift), utdeling av lodd og kalendere, arrangere jule- og sommeravslutning o.l.

Obligatoriske klubbdugnader

Snøgg fotball har faste dugnader, se oversikt. Følg også med i kalender/nyhetsoppdatering på hjemmesiden.

Foreldrekontakt

Hvert årskull skal ha en foreldrekontakt, som skal avlaste lagleder og trenere, og navn på foreldrekontakten skal formidles til styret. Foreldrekontakten skal ha ansvar for administrative oppgaver, som ikke har med det sportslige å gjøre, som bl.a. utdeling av lodd og kalendere, arrangere jule- og sommeravslutning o.l.

Trener?

Kunne du tenkt deg å være trener? Ta kontakt med rekrutteringsansvarlig eller sportslig leder (se «om oss»).

Kvalitetsklubb nivå 1

For å oppnå dette kvalitetskravet trenger vi personer som kan påta seg gjenstående roller. Se hvilke roller dette er under «om oss«.