Torsdag 18.november ble det gjennomført sluttbefaring av anlegget på Sætre. Banen er nå klar for bruk, og undervarme er på.
Lys er testet og funnet i orden.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å passe på at man unngår å gå i skråningene rundt banen.
Vi innhenter samtidig tilbud på nye og bedre mål i flere størrelser.

Dette har vært et stort prosjekt hvor både entreprenører og en solid porsjon dugnadsinnsats har vært en del av veien fra start til sluttføring.

Snøgg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt, og ikke minst et fantastisk samarbeid med Notodden kommune og Stordalen entreprenør.

Dette blir et anlegg som vil gi barn, ungdom og voksne de beste forutsetninger for gode fotballopplevelser i årene som kommer!

Med sportslig hilsen

Snøgg Fotball