😷🤧⚽️🤝
– Vi kan fortsatt trene ute – minst 1 meters avstand
– Innendørs trening – ikke tillatt
– Du skal kun være i 1 fotballkohort
Les mer – her på bildet