Takk for hjelpen! Stein Olav Odden tok tak og reparerte stolryggene på Sport. Store skiver og mye skruing måtte til! Nå er alle setene i orden, vi håper de får være i fred!