NFF kom med nye presiseringer 5. juni.

I den kommende perioden gjennomføres treninger i hovedsak i egen klubb. Treninger og varianter av samlinger på tvers av klubber bør unngås.

Generelt om trening i klubb 

  • Treningsgruppene er anbefalt på maks 20 personer. Dette gjelder utøvere.
  • Gruppene bør være de samme i minimum en uke.
  • Treningskamper må skje innad i gruppene.
  • Prinsippet er å begrense antall «fritidsgrupper» barna deltar på.
  • Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere pr. gruppe holdes på et nivå som sikrer forsvarlig gjennomføring av aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler.
  • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet.
  • Avgjørende å ha godt smittevern før – etter, og gjennom hele treningsøkten

Treninger og aktivitet i klubb og mellom klubber  

  • Spillerutviklingstiltak og lignende på tvers av grupper og klubber gjennomføres uten kontaktspill.

Fotballskoler og lignende  

  • Tine Fotballskole og lignende aktivitetstilbud i egen klubb kan gjennomføres med fotballspill med kontakt. Spillerne må være i den samme gruppen hele uken og klubbens ordinære treninger bør ikke gjennomføres samtidig som fotballskolen.
  • Fotballskoler, akademisamlinger og lignende aktivitetstilbud hvor man samler barn fra mange ulike områder og klubber – og som samtidig deltar i sine respektive klubbers treninger – bør organisere aktiviteten med 1 meters mellomrom mellom spillerne. Aktiviteter som dette må håndteres som et «arrangement», ref Helsedirektoratets veileder.