– her er retningslinjene.

 • Nå kan barn og ungdom spille mot hverandre igjen! Fremdeles gjelder en-meters regelen før og etter trening – og i drikkepauser.
 • Det er under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at vi lettest glemmer oss. Si i fra på en vennlig måte hvis noen kommer for nære.

 

De viktigste punktene:

 • Treningene gjennomføres alltid i henhold til gjeldende retningslinjer. Lagets trener skal alltid være oppdatert på disse.
 • Klubben har et ansvarlig styre og har videre valgt at disse personene kan nås for spørsmål om koronasituasjonen:
  • Klubben sin ansvarlige person; Ola Wårås, tlf 40213200
 • Hvert lag har en kontaktperson og denne ansvarlige finner du her: Link til oversikt over kontaktpersoner pr.lag

  

Vi har lagt inn 15 minutters pause mellom treninger for å hindre kontakt mellom ulike lag og treningsgrupper. Ingen barn møter tidligere enn 5 minutter før trening!

 • Dersom noen med overlegg bryter reglene, kan disse bli bortvist fra treningen.

 

Alle skal forholde seg til følgende:

 1.  Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

 

All håndtering av utstyr knyttet til aktivitet, ikke baller, skal kun skje av ansvarlig for aktiviteten. Førstehjelpsutstyr skal følge den ansvarlige for aktiviteten.

Alle treninger i koronatiden er helt frivillig både for spillere og trenere, og det skal ikke utøves press for å møte på trening og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte.

 

Komplett informasjon finner du her:

Info Korona til foreldre – 02.06.20

Info Korona til trenere – 02.06.20

 

Siste nytt fra NFF

Nyeste oppdateringer fra NFF ang. koronasituasjonen