Snøgghuset, inkludert kjeller, er stengt inntil videre