Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer at all form for trening, samlinger og kampaktivitet i Snøgg Fotball utgår fra og med torsdag 12. mars.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

Onsdag kom helsemyndighetene med nye retningslinjer for gjennomføring av arrangementer i Norge, og på bakgrunn av dette har NFF besluttet å innstille all aktivitet på breddenivå. Idrettslag som har spørsmål vedrørende dette bes ta kontakt med sin lokale fotballkrets. Informasjon vil også bli oppdatert på https://www.fotball.no/

Les hele nyhetssaken til NFF her: https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/breddeaktiviteter-stoppes-ut-april/?fbclid=IwAR37bsqK3UEI4IyZvpxbrwsTsSg56aIuftO1ZrMHl_uZxmJcjnQDRv9uEgY

AS – 12.03.2020

Foto: NFF