Grunnet Koronatiltakene i samfunnet er årsmøtet utsatt.

Den 17. mars kl. 19.00 avholdes årsmøte i Snøgg Fotballklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet og avholdes ordinært én gang i året.

I praksis er årsmøtet de registrerte medlemmene i klubben som velger å møte opp på årsmøtet. Som medlem har du både forslagsrett og stemmerett på årsmøtet. Vilkårene er at man fyller 15 år i løpet av kalenderåret og at man har vært medlem i minst én måned.

På årsmøtet får du presentert klubbens regnskap og budsjett. Du får også være med å velge styremedlemmer og å avgi stemme ved votering over forslag og saker som skal behandles.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig på http://www.snoggfotball.no senest én uke før.

Det er på årsmøtet de viktige og strategiske sakene besluttes – av klubbens egne medlemmer. Så møt opp!

Velkommen tirsdag 17. mars kl 19.00!

 

Dokumenter:

Saksliste 2020 (1)

Årsmelding 2019

Snøgg Fotball_organisasjonskart

Resultatregnskap 2019

Budsjett 2020 endelig

Medlemskontingent og treningsavgifter 2020

Årsrapport Snøgg Hvit G7 2012

Årsrapport Snøgg Sort G7 2012

Årsrapport J08 2011

Årsrapport G09 Høgås Hvit 2010

Årsrapport G09 Sætre Grønn 2010

Årsrapport G09 Tveiten Sort 2010

Årsrapport G12 2007

Årsrapport J12 2007

Årsrapport J15 2004

Årsrapport Snøgg J13 2006

Årsrapport J17

Årsrapport Kvinner 7 er – 2019

Årsrspport 4.div – 2019

Årsrapport herrelaget 2019

Årsrapport A-damelag 2019