På ekstraordinært årsmøte 4. februar 2020 ble medlemskontingent fastsatt til kr. 100,- for alle medlemmer.

 

Bakgrunn:

Vi ønsker å oppnå målet om «flest mulig – best mulig – lengst mulig». Derfor vil vi redusere medlemskontingenten som et tiltak, slik at flest mulig skal få sjansen til å teste ut om fotball er av interesse for dem, helst fra 6-7 års alder. Dette skal de kunne ha mulighet til å gjøre i kombinasjon med andre fritidsaktiviteter. Medlemskontingenten skal også være lik uansett type medlemskap.

Treningshyppighet og kostnader øker med alderstrinnene, så mest rettferdig strategi vil være å pålegge treningsavgift i sammenheng med dette.

 

Vedtak:

Basert på det ovenstående har styret vedtatt å foreslå ny medlemskontingent gjennom et ekstraordinært årsmøte, i forkant av det ordinære årsmøtet. Dette fordi betaling/inndriving av medlemskontingent bør i gang så tidlig som mulig på året.

 

Forslag:

Styret foreslår å sette ny medlemskontingent til kroner 100,-.

 

Les mer i sak publisert om ekstraordinært årsmøte.