Snøgg fotballklubb er en klubb basert på frivilligheten til foreldre og andre som ønsker at Notodden skal ha et fotballtilbud for barn og unge. Den frivillige innsatsen har mange former; som styremedlem, som trener, som lagleder, som kioskvakt, som foreldrekontakt eller ved salg av lodd til inntekt for klubben. De fleste av oss har imidlertid jobber ved siden av. Den totale kapasiteten, og ikke minst muligheten til å arbeide på dagtid, er dermed begrenset. Når klubben nå står foran oppgaver og prosjekter som vi anser som viktige, både for klubben og som den ressursen vi ønsker å være for lokalsamfunnet på Notodden, så velger vi å gå til ansettelse av en prosjektkoordinator – marked  i en 50% midlertidig stilling.  Stillingen skal blant annet ivareta oppgaver som:

 • Administrasjon og koordinering av prosjekter der Snøgg Fotballklubb er involvert, bla. Paraveka.
 • Styrking av Snøgg Fotballklubb sitt samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.
 • Ansvaret for arbeidet med markedsinntekter; sponsorer, søknader om prosjektmidler mv.
 • Styrking av samarbeidet med naboklubbene og utvikle det det samlede fotballfaglige miljøet i Notodden, særlig med tanke på administrative synergier.

Ansettelsen har som mål å avlaste den totale arbeidsmengden i klubben, særlig med tanke på de ekstraordinære oppgavene den nå står overfor. Ansettelsen innebærer ingen økonomiske konsekvenser for våre medlemmer.

 

LEDIG 50% MIDLERTIDIG STILLING SOM PROSJEKTKOORDINATOR- MARKED 

Snøgg Fotballklubb er en breddeklubb med nærmere 300 spillere i alle aldre, på til sammen over 20 lag. Med verdigrunnlaget «flest mulig – lengst mulig – best mulig» er målsetningen å ha en klubb som flest mulig av Notoddens barn og unge ønsker å være i over tid og hvor de får et kvalitetsmessig godt fotballtilbud. Snøgg Fotballklubb er også en toppfotballklubb på kvinnesiden med et seniorlag i både 2. og 3. divisjon i 2020. I tråd med vedtak fattet av klubbens øverste organ, årsmøtet, er målet etablert tilhørighet i 1. divisjon.

En sentral del av Snøgg Fotballklubb sin identitet og eksistens er den innsatsen og omsorgen foreldre og andre frivillige legger ned for at spillerne skal få dyrke og utvikle interessen for fotball i et trygt miljø der det er plass til alle. Den frivillige innsatsen har mange former; som trener, som lagleder, som kioskvakt, som foreldrekontakt, som medlem av styret eller ved salg av lodd til inntekt for klubben. De frivillige er Snøgg Fotballklubb.

Klubben står nå foran oppgaver og prosjekter som er viktige for Snøgg Fotballklubb som klubb, men også for Snøgg Fotballklubb som ressurs for lokalsamfunnet på Notodden. Dette vil imidlertid kreve et særlig behov for koordinering og arbeid på dagtid. Snøgg Fotballklubb ønsker derfor å ansette en prosjektkoordinator- marked i en 50% midlertidig stilling.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i:

 • Administrere og koordinere prosjekter Snøgg Fotballklubb er i, bla. Paraveka.
 • Styrke Snøgg Fotballklubb sitt samarbeid med lokale og regionale samarbeidspartnere.
 • Ansvar for arbeidet med markedsinntekter; sponsorer, søknader om prosjektmidler mv.
 • Styrke samarbeidet med naboklubbene og utvikle det det samlede fotballfaglige miljøet i Notodden, særlig med tanke på administrative synergier.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode relasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Erfaring med administrasjon og koordinering av prosjekter.
 • Kunnskap og erfaring med markedsføring.

Om stillingen:

 • 50% midlertidig stilling i ett år, med mulighet for forlengelse. Stillingen rapporterer til styret.
 • Arbeidssted: Snøgghuset (Lisleheradveien 27, 3678 Notodden), evt. etter avtale.
 • Lønn etter avtale.
 • Tiltredelse så snart som mulig.

Søknad sendes til dagligleder@sksnogg-fotball.no. Søknadsfrist er 3. januar 2020. Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med styreleder Ola Wårås tlf. 40213200.