Han var levende opptatt av fotballen i Telemark og en hedersmann knyttet til sitt virke som daglig leder i Telemark fotballkrets. Roger Eilertsen døde 16. mai og ble bisatt i Eidanger kirke 28. mai. Våre tanker i Snøgg går til Roger Eilertsens nærmeste. Vi føler sterkt med dere i sorgen. Roger vil bli dypt savnet – av oss i Snøgg og veldig mange andre.

Leder i Telemark fotballkrets, Terje Kili, og direktør for Utviklings- og aktivitetsavdelingen i NFF, Alf Hansen, har skrevet følgende minneord om vår gode fotballvenn:

Det er med sorg vi torsdag 16. mai mottok meldingen om at Roger, daglig leder i NFF Telemark, var død. Det var et fotballhjerte som hadde sluttet å slå. Når vi her kun snakker om Roger, så skyldes at for Fotball-Telemark var Roger Eilertsen bare Roger. Vi har vært på mange sone- og klubbmøter og opplevd at for ledere og aktive var Roger en person en var på fornavn med. Alle kjente Roger og Roger kjente alle.

Med Rogers bortgang har et innholdsrikt kapittel i Telemarks fotballhistorie fått sitt punktum. I 20 år har Roger sittet som daglig leder i fotballkretsen. Ikke bare har fotballen hatt en rivende utvikling i disse årene, men han utviklet seg også til å bli en bauta i telemarksfotballen.

Hans posisjon i telemarksfotballen kom gjennom hardt arbeid. NFF Telemark har helt fram til det siste vært en liten krets med få ansatte. For å få unna alt arbeidet og sikre at kampene ble spilt og at dommerne var på plass, var det viktig at de ansatte var løsningsorienterte og fleksible. Det er ingen lek å avvikle ti tusen kamper i løpet av en sesong og samtidig klare å få folk til å oppleve at de ansatte på kontoret er lyttende når problemer og kampkollisjoner oppstår. Men under Rogers gode og inkluderende ledelse fikk de det til.

Roger var bærer av en åpen og inkluderende kultur, som ansatte, styremedlemmer, og alle som samarbeidet med ham fikk kjenne på. Han var ikke bare en å snakke fotball med, men et medmenneske og venn som man kunne ha gode samtaler med. Utallige var de telefonene som kom til Roger etter kontorets stengetid med spørsmål om ulikt. Aldri hadde han slått av telefonen. Alle henvendelser ble besvart. Ved siden av Rogers entusiasme og glede over jobben er fotballen i Telemark takknemlig for den tålmodighet som kona Signe har utvist gjennom årene.

Samtidig er Roger Telemarksmodellens far, mer enn noen. Det at vi i Telemark har fått på plass en modell hvor fotballkretsen har ansvar for spillerutviklingen for gutter og jenter i aldersgruppa 12-16 år er langt på vei Rogers fortjeneste. Mens en i andre kretser har modeller hvor en satser på akademier og henting av de største talentene til toppklubb, fikk vi ved hjelp av Rogers kjennskap, kunnskap og tillit ute i bredde- og toppklubbene, på plass en modell hvor en har lagt til rette for at talentene kan være ute i egen klubb. Det har gitt gode resultater.

Rogers unike posisjon er og mye av årsaken til at vi i Telemark har fått på plass Æresgjesten, breddeklubbenes møtearena med fotballkretsen, toppklubben og Telemark fylke, som vi har arrangert på Odds Fotballs hjemmekamper de siste 5-6 årene. Dette er en modell for samarbeid som andre kretser nå tar over.

Den siste fotballkamp Roger var til stede på var Manchester United mot Manchester City. Men det sier lite om Rogers entusiasme for fotballen. Roger var først og fremt en breddefotballens mann. Han koste seg like godt på en barnefotballkveld på Heistad, som på en internasjonal toppkamp. For Roger var det sentralt å utvikle gode miljøer lokalt, der folk bor og å gi kvalitet i tilbudet til ungene. Hans sosiale glød var ungene og å bidra til gode oppvekstmiljøer.

Det gjorde og at han var opptatt av at NFF måtte fremstå som en organisasjon, der premisset for god utvikling var viktigheten av godt samspill mellom Ullevaal, fotballkretsene og helt ut til aktiviteten på de lokale fotballbanene.
Roger var en del av et kollegium med 18 daglige ledere. I gruppen var Roger en markant person. Sterk faglig og en pådriver for utvikling av norsk fotball. Han var opptatt av det store bildet nasjonalt og bidro konstruktivt til at organisasjonen har stått samlet bak de siste årenes viktige og nye konsepter – som NFF kvalitetsklubb og NFFs spillerutviklingsmodell – Landslagsskolen. Blant kollegene var Roger en samlende person. Med sine unike mellommenneskelig egenskaper var han høyt respektert.

Roger var blant de personene en tror har evig liv, og som en tar for gitt alltid vil være tilstede. Han satt på en stor faglig kompetanse, fant alltid et svar. Alltid en god og velmenende kommentar å gi videre. Nå skal han ikke lenger få representere sitt kjære NFF Telemark, ikke lenger skal vi få høste av hans erfaring og engasjement, ikke lenger kan vi ringe han å få fakta-sjekket en problemstilling.

Vi sitter igjen med en tomhet og et savn.

Styret er svært glade for at vi på siste kretsting, uten at han var forberedt, fikk overrakt han NFFs høyeste utmerkelse, Gullmerket. Han ble overrasket og ikke minst stolt. Vi var heldige som fikk gitt han vår takknemlighet mens han levde.

Vi lyser fred over Roger sitt minne, og sender våre kondolanser til Rogers familie og nærmeste.

For NFF og styret og ansatte i NFF Telemark

Terje Kili, styreleder NFF Telemark
Alf Hansen, Direktør for Utviklings- og aktivitetsavdelingen, NFF Ullevaal

Foto: Joakim S. Enger